top of page

Viktigt angående adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flyttanmälan) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).


Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Bergvärme

Byte till bergvärme

Arbetet med att byta från fjärrvärme till bergvärme i våra fastigheter är nu färdigställt. Vårt mål med bytet är att energieffektivisera våra fastigheter och minska vår miljöpåverkan. 

Vid eventuella frågor, kontakta vår fastighetsförvaltare.

Renoveringar

Renoveringar

Arbetet med att kontinuerligt renovera våra lägenheter fortsätter.


Vid eventuella frågor, kontakta vår fastighetsförvaltare.

bottom of page