top of page

Utveckling

Kraften Fastigheter arbetar konstant med renovering och utveckling av fastighetsbeståndet. Utvecklingen innefattar såväl lägenhetsrenoveringar som upprustning av allmänytor och utemiljöer.

Vision 2020

Från och med hösten 2018 påbörjar Kraften Fastigheter ett av de absolut mest omfattande upprustningarna av utemiljöerna kring Trastvägen, Nya Vägen och Toppstigen.

Utemiljöerna kommer att innehålla klättertorn, lekplatser, trollstigar och hinderbanor för barnen. 

Parken mellan fastigheterna på Trastvägen, Nya Vägen och Toppstigen

Parken mellan fastigheterna på Trastvägen, Nya Vägen och Toppstigen

För att skapa tillgång och öka tryggheten kommer helt ny belysning att sättas upp i hela området. 

Belysningen kommer öka antalet timmar som området är tillgängligt samt att det skänker trygghet till boende och förbipasserande.

Kraften Fastigheters mål är att skapa attraktiva utemiljöer som bidrar till aktivitet och trygghet för alla.

Vy över Toppstigen

Vy över Toppstigen

Lekplatser kommer att rustas upp och en multisportarena kommer att byggas nedanför Toppstigen. 

Fler sociala ytor kommer att skapas såsom uteplatser och grillplatser. Vid Nya Vägen kommer det även att anläggas en boulebana. 

Nya miljöhus kommer att sättas upp för enklare och renare hantering av avfall. Allt för att göra utemiljöerna så attraktiva som möjligt.

Vy över Nya Vägen

Vy över Nya Vägen

bottom of page